相談機関のご紹介

言語切替Chuyển đổi ngôn ngữ

as of 2023/04/01

外国人労働者向け相談ダイヤルSố điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài

Tư vấn qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài về các thông tin như điều kiện lao động, v.v… ở đây (kết nối với bộ phận tư vấn dành cho lao động nước ngoài). Khi bạn gọi đến Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài sẽ bị tính phí 8.5 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 180 giây nếu gọi từ số điện thoại cố định, hoặc 10 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 20 giây nếu gọi từ số điện thoại di động.
Có thể có những thay đổi tạm thời về ngày và giờ.

Ngôn ngữ Ngày làm việc thỜi gian làm việc Số điện thoại
Tiếng Anh Từ thứ 2 〜 thứ 6 Từ 10:00 〜 15:00
(Nghỉ trưa từ 12:00~ 13:00)
0570-001-701
Tiếng Trung Quốc 0570-001-702
Tiếng Bồ Đào Nha 0570-001-703
Tiếng Tây Ban Nha 0570-001-704
Tiếng Tagalog 0570-001-705
Tiếng Việt 0570-001-706
Tiếng Myanmar Thứ 2 0570-001-707
Tiếng Nepal Thứ 2 ~ Thứ 5 0570-001-708
Tiếng Hàn Thứ 5、Thứ 6 0570-001-709
Tiếng Thái Thứ 4 0570-001-712
Tiếng Indonesia 0570-001-715
Tiếng Campuchia
(Tiếng Khmer)
0570-001-716
Tiếng Mông Cổ Thứ 6 0570-001-718

*Có thể sử dụng từ điện thoại cố định, điện thoại di động, PHS.
*Đường dây nóng được đóng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

労働条件相談ほっとラインĐường dây nóng tư vấn điều kiện lao động

“Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động” là một dự án được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thực hiện dưới hình thức ủy thác. Đường dây nóng này sẽ trả lời các thắc mắc ngoài giờ làm việc của Sở Lao động các tỉnh thành phố và Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động, hoặc vào các ngày Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Bạn có thể gọi điện thoại miễn phí bằng tiếng nước ngoài để nhờ tư vấn về điều kiện lao động,v.v... từ bất cứ nơi nào trên cả nước.

Ngôn ngữ Ngày làm việc thỜi gian làm việc Số điện thoại
Tiếng Nhật Thứ hai ~ Chủ nhật
(Mỗi ngày)
○Ngày thường (thứ hai ~ thứ sáu)
17:00 ~ 22:00

○Ngày nghỉ, lễ, tết
9:00 ~ 21:00
0120-811-610
Tiếng Anh 0120-531-401
Tiếng Trung Quốc 0120-531-402
Tiếng Bồ Đào Nha Thứ 2 ~ Thứ 7 0120-531-403
Tiếng Tây Ban Nha Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 0120-531-404
Tiếng Tagalog Thứ ba, tư, bảy 0120-531-405
Tiếng Việt Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6 ~ Chủ nhật 0120-531-406
Tiếng Myanmar Thứ tư, chủ nhật 0120-531-407
Tiếng Nepal 0120-531-408
Tiếng Hàn Thứ năm, chủ nhật 0120-613-801
Tiếng Thái 0120-613-802
Tiếng Indonesia 0120-613-803
Tiếng Campuchia
(Tiếng Khmer)
Thứ hai, bảy 0120-613-804
Tiếng Mông Cổ 0120-613-805

*Có thể sử dụng từ điện thoại cố định, điện thoại di động, PHS.
*Đường dây nóng được đóng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

外国人労働者相談コーナーBộ phận phụ trách tư vấn cho lao động nước ngoài

Tư vấn bằng tiếng nước ngoài về các thông tin như điều kiện lao động, v.v... ở đây.
※Đây là thông tin tại thời điểm tháng 4 năm 2023. Có thể có những thay đổi tạm thời về ngày và giờ.

Sở Lao động Hokkaido

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ011-790-8784

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hakodate
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ0138-87-7605

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kushiro
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ0154-42-9716

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động chi nhánh Kutchan
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ0136-22-2374

Cục Lao động Miyagi

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00(Tiếng Trung Quốc)
8:45-16:15(Tiếng Việt)
Thông tin liên hệ022-299-8838

topへ

Cục Lao động Ibaraki

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha… Thứ hai (tuần thứ 1, 2), thứ năm (trừ tuần thứ 5)
Tiếng Trung…Thứ hai (trừ tuần thứ 5), thứ ba (tuần thứ 1, 2)
thỜi gian làm việc9:00-15:30(Tiếng Anh・Tiếng Tây Ban Nha)
9:30-16:30(Tiếng Trung Quốc)
Thông tin liên hệ029-224-6214

Cục Lao động Tochigi

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ028-634-9115

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tochigi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc8:30-16:00
Thông tin liên hệ0282-24-7766

Cục Lao động Gunma

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ027-896-4735

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Ota
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ0276-45-9920

Cục Lao động Saitama

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ048-816-3596(Tiếng Anh)
048-816-3597(Tiếng Trung Quốc)
048-816-3598(Tiếng Việt)

Cục Lao động Chiba

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ043-221-2304

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Funabashi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ047-431-0182

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kashiwa
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30(Tiếng Việt)
9:30-17:00(Tiếng Trung Quốc)
Thông tin liên hệ04-7163-0246

Cục Lao động Tokyo

Địa chỉVăn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Đặc biệt dành cho Người nước ngoài
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh…Thứ 2~Thứ 6
Tiếng Trung Quốc…Thứ 2~Thứ 6
Tiếng Tagalog…Thứ 2、Thứ 3、Thứ 4、Thứ 6
Tiếng Việt…Thứ 3、Thứ 5、Thứ 6
Tiếng Nepal…Thứ 2 ~ Thứ 5
Tiếng Campuchia(Tiếng Khmer)…Thứ 4
Tiếng Mông Cổ…Thứ 6
thỜi gian làm việc9:30-16:30
Thông tin liên hệ03-5361-8728

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Shinjuku
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:30
Thông tin liên hệ03-5338-5582

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Shinagawa
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:30
Thông tin liên hệ03-3440-7556

Cục Lao động Kanagawa

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh… Thứ Hai, Thứ Sáu (Thứ Sáu của tuần thứ 1 và thứ 3 của tháng)
Tiếng Tây Ban Nha… Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm
Tiếng Bồ Đào Nha… Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu
Tiếng Việt… Thứ Tư
Tiếng Tagalog… Thứ Năm
thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ045-211-7351

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Atsugi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:30
Thông tin liên hệ046-401-1641

topへ

Cục Lao động Niigata

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ025-288-3503

Cục Lao động Toyama

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Trung... Thứ năm (tuần thứ 4)
thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ076-432-2730

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Takaoka
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ0766-23-6446

Cục Lao động Ishikawa

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ076-200-9771

Cục Lao động Fukui

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Trung… Thứ Tư, Thứ Sáu (Thứ Sáu của tuần thứ 3 của tháng)
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha… Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm
thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ0776-22-2652

Cục Lao động Yamanashi

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kofu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ055-224-5620

Cục Lao động Nagano

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ026-223-0553

Cục Lao động Gifu

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ058-245-8102

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Gifu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ058-247-2368

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tajimi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ0572-22-6381

Cục Lao động Shizuoka

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc10:00-16:00(Tiếng Anh・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Bồ Đào Nha)
10:00-15:30(Tiếng Trung Quốc)
10:00-15:30(Tiếng Việt)
Thông tin liên hệ054-254-6352

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hamamatsu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc10:00-16:00
Thông tin liên hệ053-456-8148

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Mishima
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc10:00-16:00
Thông tin liên hệ055-986-9100

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Iwata
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc10:00-16:00
Thông tin liên hệ0538-32-2205

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Shimada
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc10:00-16:00
Thông tin liên hệ0547-37-3148

Cục Lao động Aichi

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ052-972-0253

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Nagoya Nishi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ052-481-9533

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Toyohashi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ0532-54-1192

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kariya
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ0566-21-4885

topへ

Cục Lao động Mie

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ tư (tuần thứ 2, 4)
thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ059-226-2106

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Yokkaichi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tiếng Tây Ban Nha… Thứ Ba của tuần thứ 1 đến thứ 4 của tháng
Tiếng Bồ Đào Nha… Thứ Tư của tuần thứ 1 đến thứ 4 của tháng
thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ059-342-0340

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tsui
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Tây Ban Nha… Thứ Hai (Thứ Hai của tuần thứ 1 và thứ 3 của tháng), Thứ Sáu (Thứ Sáu của tuần thứ 1 đến thứ 4 của tháng)
Tiếng Bồ Đào Nha… Thứ Ba và Thứ Năm của tuần thứ 1 đến thứ 4 của tháng
thỜi gian làm việc9:30-16:00
Thông tin liên hệ059-227-1282

Cục Lao động Shiga

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Otsu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ077-522-6616

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Độngt Hikone
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việcThứ Ba: 9:15 sáng ~ 4:45 chiều; Thứ 4: 9:30 sáng ~ 5:00 chiều
Thông tin liên hệ0749-22-0654

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Higashiomi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ0748-22-0394

Cục Lao động Kyoto

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ ba, thứ tư (tuần thứ 2, 4), thứ năm Tiếng Việt…Thứ 4
thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ075-241-3214

Cục Lao động Osaka

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tiếng Việt…Thứ Năm của tuần thứ 1 của tháng・Thứ 6
thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ06-6949-6490

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Osaka Chuo
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh… Thứ Tư của tuần thứ 1 của tháng
thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ06-7669-8726

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tenma
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh… Thứ Tư của tuần thứ 2 của tháng
thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ06-7713-2003

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Sakai
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ hai (tuần thứ 4)
thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ072-340-3829

Cục Lao động Hyogo

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc10:00-15:00
Thông tin liên hệ078-371-5310

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Himeji
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Việt... Thứ năm, thứ sáu (tuần thứ 1, 3, 5)
thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ079-224-8181

topへ

Cục Lao động Tottori

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh…Thứ Hai, thứ Tư (trừ tuần thứ 5 của tháng)
Tiếng Việt… Thứ năm (trừ tuần thứ 5)
thỜi gian làm việc9:00-16:30(Tiếng Anh)
9:00-16:30(Tiếng Việt)
Thông tin liên hệ0857-29-1703

Cục Lao động Shimane

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Trung... Thứ hai (tuần thứ 2, 4)
thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ0852-31-1156

Cục Lao động Okayama

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ086-201-1651

Cục Lao động Hiroshima

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ082-221-9242

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hiroshima
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ082-221-2460

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Fukuyama
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ084-923-0005

Cục Lao động Tokushima

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Trung... Thứ hai (tuần thứ 1, 3), thứ năm
thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ088-652-9163

Cục Lao động Ehime

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ089-913-6244(Tiếng Trung Quốc)
089-913-5653(Tiếng Việt)

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Imabari
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ0898-25-3760

Cục Lao động Fukuoka

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ ba, thứ năm (tuần thứ 2, 4)
thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ092-411-4862

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Fukuoka Chuo
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ092-761-5607

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kitakyushu Nishi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ093-622-6550

Cục Lao động Nagasaki

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ095-895-5105

Cục Lao động Kumamoto

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ096-355-8449

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Yatsushiro
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ0965-34-6796

Cục Lao động Kagoshima

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ099-216-6100

Cục Lao động Okinawa

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Tiếng Hàn

Tiếng Thái

Tiếng Indonesia

Tiếng Khmer

Tiếng Mông Cổ

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

thỜi gian làm việc9:00-15:30
Thông tin liên hệ098-868-1634

  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov