相談機関のご紹介

言語切替Chuyển đổi ngôn ngữ

as of 2020/03/17

外国人労働者向け相談ダイヤルSố điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài

Tư vấn qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài về các thông tin như điều kiện lao động, v.v… ở đây (kết nối với bộ phận tư vấn dành cho lao động nước ngoài). Khi bạn gọi đến Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài sẽ bị tính phí 8.5 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 3 phút nếu gọi từ số điện thoại cố định, hoặc 10 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 3 phút nếu gọi từ số điện thoại di động.

Ngôn ngữ Ngày làm việc Thời gian làm việc Số điện thoại
Tiếng Anh Từ thứ 2 〜 thứ 6 Từ 10:00 〜 15:00
(Nghỉ trưa từ 12:00~ 13:00)
0570-001701
Tiếng Trung Quốc 0570-001702
Tiếng Bồ Đào Nha 0570-001703
Tiếng Tây Ban Nha 0570-001704
Tiếng Tagalog Thứ ba, tư, năm, sáu 0570-001705
Tiếng Việt Từ thứ 2 〜 thứ 6 0570-001706
Tiếng Myanmar Thứ hai, tư 0570-001707
Tiếng Nepal Thứ ba, năm 0570-001708

*Có thể sử dụng từ điện thoại cố định, điện thoại di động, PHS.
*Đường dây nóng được đóng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

労働条件相談ほっとラインĐường dây nóng tư vấn điều kiện lao động

“Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động” là một dự án được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thực hiện dưới hình thức ủy thác. Đường dây nóng này sẽ trả lời các thắc mắc ngoài giờ làm việc của Sở Lao động các tỉnh thành phố và Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động, hoặc vào các ngày Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Bạn có thể gọi điện thoại miễn phí bằng tiếng nước ngoài để nhờ tư vấn về điều kiện lao động,v.v... từ bất cứ nơi nào trên cả nước.

Ngôn ngữ Ngày làm việc Thời gian làm việc Số điện thoại
Tiếng Nhật Thứ hai ~ Chủ nhật
(Mỗi ngày)
○Ngày thường (thứ hai ~ thứ sáu)
17:00 ~ 22:00

○Ngày nghỉ, lễ, tết
9:00 ~ 21:00
0120-811-610
Tiếng Anh 0120-004-008
Tiếng Trung Quốc 0120-150-520
Tiếng Bồ Đào Nha 0120-290-922
Tiếng Tây Ban Nha Thứ ba, năm, sáu, bảy 0120-336-230
Tiếng Tagalog Thứ ba, tư, bảy 0120-400-166
Tiếng Việt Thứ tư, sáu, bảy 0120-558-815
Tiếng Myanmar Thứ tư, chủ nhật 0120-662-700
Tiếng Nepal 0120-750-880

*Có thể sử dụng từ điện thoại cố định, điện thoại di động, PHS.
*Đường dây nóng được đóng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

外国人労働者相談コーナーBộ phận phụ trách tư vấn cho lao động nước ngoài

Tư vấn bằng tiếng nước ngoài về các thông tin như điều kiện lao động, v.v... ở đây.
※Đây là thông tin tại thời điểm tháng 3 năm 2019 nên có thể có thay đổi.

Sở Lao động Hokkaido

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ 011-709-2311

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hakodate
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ0138-87-7605

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kushiro
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ0154-42-9711

Cục Lao động Miyagi

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00(Tiếng Trung Quốc)
9:00-16:30 (tiếng Việt)
Thông tin liên hệ022-299-8838

topへ

Cục Lao động Ibaraki

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha… Thứ hai (tuần thứ 1, 2), thứ năm (trừ tuần thứ 5)
Tiếng Trung…Thứ hai (trừ tuần thứ 5), thứ ba (tuần thứ 1, 2)
Thời gian làm việc 9:00-16:30(Tiếng Anh・Tiếng Tây Ban Nha)
9:30-17:00(Tiếng Trung Quốc)
Thông tin liên hệ 029-224-6214

Cục Lao động Tochigi

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ 028-634-9115

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tochigi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 8:30-16:00
Thông tin liên hệ 0282-24-7766

Cục Lao động Gunma

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ 027-896-4735

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Ota
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ 0276-45-9920

Cục Lao động Saitama

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ 048-816-3596(Tiếng Anh)
048-816-3597(Tiếng Trung Quốc)
048-816-3598(Tiếng Việt)

Cục Lao động Chiba

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 043-221-2304

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Funabashi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 047-431-0182

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kashiwa
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 04-7163-0246

Cục Lao động Tokyo

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ hai, thứ sáu
Tiếng Trung... Thứ hai (tuần thứ 2, 4), thứ ba, thứ năm
Tiếng Pilippin (Tagalog)... Thứ ba, thứ tư, thứ sáu (tuần thứ 2, 3, 4)
Tiếng Việt... Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu
Tiếng Myanmar... Thứ hai, thứ tư
Tiếng Nepal... Thứ ba, thứ năm (trừ tuần thứ 5)
Thời gian làm việc 10:00-16:00
Thông tin liên hệ 03-3816-2135

Cục Lao động Kanagawa

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ045-211-7351

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Atsugi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:30-16:30
Thông tin liên hệ046-401-1641

topへ

Cục Lao động Niigata

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ025-288-3503

Cục Lao động Toyama

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Trung... Thứ năm (tuần thứ 4)
Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ076-432-2730

Địa chỉ Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Takaoka
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 0766-23-6446

Cục Lao động Ishikawa

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ076-200-9771

Cục Lao động Fukui

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 0776-22-2652

Cục Lao động Yamanashi

Địa chỉ Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kofu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ 055-224-5620

Cục Lao động Nagano

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 8:30-16:00
Thông tin liên hệ 026-223-0553

Cục Lao động Gifu

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ 058-245-8102

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Gifu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ 058-247-2368

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tajimi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ 0572-22-6381

Cục Lao động Shizuoka

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc10:00-16:00(Tiếng Anh・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Bồ Đào Nha)
9:00-11:30(Tiếng Trung Quốc)
10:00-15:30(Tiếng Việt)
Thông tin liên hệ 054-254-6352

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hamamatsu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 10:00-16:00
Thông tin liên hệ 053-456-8148

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Mishima
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 10:00-16:00
Thông tin liên hệ 055-986-9100

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Iwata
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 10:00-16:00
Thông tin liên hệ 0538-32-2205

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Shimada
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 10:00-16:00
Thông tin liên hệ 0547-37-3148

Cục Lao động Aichi

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-16:00
Thông tin liên hệ 052-972-0253

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Nagoya Nishi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-16:00
Thông tin liên hệ 052-481-9533

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kariya
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-16:00
Thông tin liên hệ 0566-21-4885

topへ

Cục Lao động Mie

Địa chỉ Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Yokkaichi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh ...Thứ tư (tuần thứ 4)
Tiếng Bồ Đào Nha ... Thứ sáu (tuần thứ 2, 4)
Thời gian làm việc 10:00-16:00
Thông tin liên hệ 059-342-0340

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tsui
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ tư (tuần thứ hai)
Tiếng Tây Ban Nha...Thứ hai (tuần thứ 1, 3), thứ sáu
Tiếng Bồ Đào Nha... Thứ ba, thứ tư (tuần thứ 1, 3)
Thời gian làm việc 10:00-16:00
Thông tin liên hệ 059-227-1282

Cục Lao động Shiga

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Otsu
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ 077-522-6616

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Độngt Hikone
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 0749-22-0654

Địa chỉ Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Higashiomi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 0748-22-0394

Cục Lao động Kyoto

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ ba, thứ tư (tuần thứ 2, 4), thứ năm
Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ 075-241-3214

Cục Lao động Osaka

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ hai (tuần thứ 1), thứ tư, thứ sáu
Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 06-6949-6490

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Osaka Chuo
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ tư (tuần thứ 1, 3)
Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 06-7669-8726

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Tenma
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ tư (tuần thứ 2, 4)
Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 06-7713-2003

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Sakai
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ hai (tuần thứ 4)
Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 072-340-3829

Cục Lao động Hyogo

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 078-371-5310

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Himeji
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Việt... Thứ năm, thứ sáu (tuần thứ 1, 3, 5)
Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 079-224-8181

topへ

Cục Lao động Tottori

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ ba, thứ năm (trừ tuần thứ năm)
Tiếng Việt... Thứ hai, thứ tư (trừ tuần thứ năm)
Thời gian làm việc9:00-16:30(Tiếng Anh)
9:00~12:00 (Tiếng Việt)
Thông tin liên hệ 0857-29-1703

Cục Lao động Shimane

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Trung... Thứ hai (tuần thứ 2, 4)
Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ 0852-31-1156

Cục Lao động Okayama

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:30
Thông tin liên hệ 086-201-1651

Cục Lao động Hiroshima

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ 082-221-9242

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Hiroshima
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:30-17:00
Thông tin liên hệ 082-221-2460

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Fukuyama
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:30
Thông tin liên hệ 084-923-0005

Cục Lao động Tokushima

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Trung... Thứ hai (tuần thứ 1, 3), thứ năm
Thời gian làm việc 9:00-16:00
Thông tin liên hệ 088-652-9163

Cục Lao động Ehime

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:00
Thông tin liên hệ 089-913-6244(Tiếng Trung Quốc)
089-913-5653(Tiếng Việt)

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Imabari
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc9:00-16:00
Thông tin liên hệ 0898-25-3760

Cục Lao động Fukuoka

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Anh... Thứ ba, thứ năm (tuần thứ 2, 4)
Thời gian làm việc 9:00-16:00
Thông tin liên hệ 092-411-4862

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Fukuoka Chuo
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:00
Thông tin liên hệ 092-761-5607

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Kitakyushu Nishi
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:00
Thông tin liên hệ 093-622-6550

Cục Lao động Kumamoto

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 096-355-3181

Địa chỉSở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động Yatsushiro
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:30-17:00
Thông tin liên hệ 0965-32-3151

Cục Lao động Kagoshima

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


Tiếng Việt... Thứ tư (thứ năm sau tháng 10)
Thời gian làm việc9:00-16:30 (8:30-15:00 sau tháng 10)
Thông tin liên hệ 099-216-6100

Cục Lao động Okinawa

Địa chỉPhòng giám sát
Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

Tiếng Việt

Tiếng Myanmar

Tiếng Nepal

Ngày làm việc

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thời gian làm việc 9:00-16:00
Thông tin liên hệ 098-868-1634

  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov